Przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę

O tym, że spółki komandytowe z dniem 1 stycznia 2021 zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) pisałam już w innym artykule.

Przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę

Uwaga!
Spółka komandytowa mogła postanowić o odłożeniu w czasie objęcia podójnym odpowadtkowaniem (podatkiem dochodowym od osób prawnych) do dnia 30.04.2021. Wówczas z 01.05.2021 r., będzie musiała stosować nowe zasady.


Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek komandytowych rozważa przekształcenie ich w inne spółki.

Jednym z rozwiązań jest przekształcenie spółki komandytowej  w spółkę kapitałową, najczęściej będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Inny pomysłem jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Pozwoli to utrzymać dobrodziejstwa wynikające z 1-krotnego opodatkowania (brak podatku CIT) z drugiej strony dotychczasowi komandytariusze będą musieli się liczyć z pełną odpowiedzialnością (całym majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki. 

Jeszcze innym rozwiązaniem jest tzw. zamiana wspólników w ramach samej spółki komandytowej. W jej wyniku komplementariuszami (czyli wspólnikami odpowiadającymi całym majątkiem za zobowiązania spółki) będą osoby fizyczne, a nie jak to do tej pory było praktykowane (ze względu na zredukowanie odpowiedzialności), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby przeprowadzić każde z przekształceń konieczne jest przeprowadzenie szeregu czynności prawnych, które są rozłożone w czasie. Będą one różne, w zależności od tego w jaką spółkę chcemy przekształcić dotychczasową spółkę komandytową.

Autor

Alicja Berger-Lach

Radca Prawny

Specjalizuję się w obsłudze prawnej firm i szeroko pojętym prawie gospodarczym. W kręgu moich zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z branżą nowych technologii, e-commerce i prawami autorskimi. Zapraszam do kontaktu ze mną

Masz pytanie? Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Potrzebujesz pomocy prawnika?

Skontaktuj się ze mną   ➜