Kontakt

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego – jest to najpewniejsza forma kontaktu. Na przesłane zapytania i wiadomości odpowiadam najczęściej w ciągu 24 godzin.

Udzielam porad prawnych on-line – przed wysłaniem zapytania sprawdź szczegóły i warunki świadczenia usług na odległość (kliknij tutaj).

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, lecz konieczne do odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odpowiedzi.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Berger-Lach z siedzibą w Knurowie (44-190) przy ul. Dworcowej 10a/213 (dalej: Administrator). W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO)  informuję Pana/Panią, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub przez czas konieczny podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w obu przypadkach nie dłużej niż 10 lat od zakończenia świadczenia usługi prawnej.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.
  • Pani/Pana danych osobowych nie będą udostępniane innym podmiotom prócz podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

e-mail

kontakt@berger-lach.pl

spotkanie

We wszelkich sprawach oferuję wszystkim zainteresowanym możliwość spotkania w biurze w Knurowie przy ul. Niepodległości (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) lub dojazd do klienta na terenie Śląska.