Blog

Brak zapisów o przeniesienie praw autorskich w umowie

Często w swojej praktyce zawodowej spotykam się z błędami dotyczącymi umów z zakresu praw autorskich. Błędy wydają się błahe jednak w skutkach mogą być dla strony bardzo niekorzystne. Zapraszam do przeczytania artykułu, który powstał na bazie moich doświadczeń. czytaj dalej

Dochodzenie kosztów odzyskania należności

Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje od dłużnika równowartość kwoty 40 € jako rekompensata za koszty poniesione na poczet odzyskiwania należności. Kwoty tej można żądać bez uprzedniego wezwania do zapłaty, i to (jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego) niezależnie od tego, czy zostały one faktycznie poniesione. czytaj dalej

Czy sklep internetowy musi mieć regulamin?

Nie każdy sprzedawca o tym wie, ale przed założeniem sklepu internetowego powinien przygotować Regulamin sklepu. Poniżej kilka słów na temat tego, skąd taki obowiązek wynika oraz co taki Regulamin powinien zawierać. czytaj dalej

Czy każda strona internetowa musi mieć regulamin?

Każdy, kto rozpoczyna jakąkolwiek działalność w Internecie (czy to w postaci e-sklepu, czy np. bloga) zastanawia się, czy jego strona powinna mieć Regulamin. O ile w sklepie internetowym odpowiedź jest prosta (regulamin jest umową między sprzedawcą i kupującym, każdy sklep musi go mieć) o tyle jeśli działalność polega na świadczeniu innych usług w tym nieodpłatnie odpowiedź może budzić wątpliwości. czytaj dalej

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Posiadanie udziału lub udziałów w spółce z o.o. czyni z ich posiadacza wspólnika tej spółki. Wiąże się ono nie tylko z posiadaniem ułamkowej części kapitału zakładowego (wartości pieniężnej), ale także z przysługującymi prawami i obowiązkami (np. prawo pobierania dywidendy od zysków, prawo głosu). Jest to wartość abstrakcyjna (nie ma postaci np. papieru wartościowego). czytaj dalej

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Skontaktuj się ze mną   ➜