Blog

Zasady konstruowania bezpiecznych haseł dostępu

Poniżej kilka zasad, według których powinniśmy postępować, aby należycie konstruować hasła dostępu: Nie wolno ujawniać hasła osobom trzecim; Należy chronić zapisane hasła; Nigdy nie należy podawać hasła w wiadomościach e-mail, bądź też w odpowiedzi na żądanie, które zostało przesłane pocztą e-mail; Należy regularnie zmieniać hasła; Nie wolno wpisywać haseł do komputerów, nad którymi nie ma się kontroli. czytaj dalej

Co to jest GIODO?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (skrót: GIODO) to organ administracji publicznej, który zajmuje się nadzorowaniem ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych na terenie Polski. Działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. czytaj dalej

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w firmie

Administrator Bezpieczeństwa Informacji to w dużym uproszczeniu osoba fizyczna, która nadzoruje w przedsiębiorstwie przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w podmiocie, w którym są one przetwarzane. Funkcję tą może pełnić zarówno pracownik danego przedsiębiorstwa (przy czym zaleca się by była to osoba bezpośrednio podporządkowana organowi zarządzającemu) lub też można zadania te zlecić firmie zewnętrznej. czytaj dalej

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO

Zgłoszenie zbiorów danych do GIODO nie jest prostą sprawą. W zasadzie można powiedzieć, że jest to końcowy etap pewnych procesów, związanych z ochroną danych osobowych w firmie, które trzeba przeprowadzić. Poniżej opiszę kilka etapów, które są niezbędne w drodze do rejestracji zbiorów danych osobowych. czytaj dalej

Kontrola GIODO w firmie?

To prawda, że Generalny Inspektor Danych Osobowych jest odpowiedzialny za kontrolę polityki ochrony danych przedsiębiorców, ale z jego ramienia zadanie to wykonuje zespół tzw. inspektorów danych osobowych. Najczęściej składa się on z trzech osób- dwóch pracowników Departamentu Inspekcji Biura GIODO (prawników) oraz jednego pracownika Departamentu Informatyki Biura GIODO. Takie kontrole zawsze są zapowiadane - najczęściej z 3,4-dniowym wyprzedzeniem. czytaj dalej

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Skontaktuj się ze mną   ➜